Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Toto je starší verze dokumentu!


Aktuality


Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy


Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI

Školení pro žadatele se uskuteční dne 14.8.2019 16:00hod v kanceláři MAS Brdy

pozvanka_vyzva_chodci.pdf

Jednání programového výboru 22. 7. 2019 per rollam

Dne 22. 7. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Schvalovala se finální verze 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzva včetně příloh byly schváleny.

zapis_pv_per_rollam_22.7.2019-5.vyzva_chodci.pdf

Proběhlo 2 setkání na téma EVALUACE

2 setkání na téma EVALUACE se odehrálo v kanceláři MAS Brdy za přítomnosti těch, kteří se nemohli z časových důvodů na minulé setkání dostavit. Cílem bylo opět analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů.

Dne 26.6.2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam

Dne 26.6.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení revize Interních postupů MAS Brdy pro programový rámec PRV

zapis_pv_per_rollam_revize_internich_postupu_prv.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 25.6.2019

pozvanka_vh_25.6.2019.pdf

zapis_vh_25.6.2019_konecna_verze_na_web.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 25.6.2019 od 16:30hod proběhlo setkání starostů na téma EVALUACE

Evaluace rekapituluje a posuzuje Strategický plán LEADER, se zaměřením na jeho konečné výsledky a dopady. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat pro budoucí intervence.

Dne 25.6.2019 proběhlo jednání Dozorčí rady

Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova

Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2018 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti). V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).

navod_monitorovaci_zprava_2018.pdf


Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.

Dne 14.5.2019 proběhlo setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Potencionální žadatelé získali informace také z programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody určené pro majitele obytných domů a těm, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.O informace ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

img_4381.jpg

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru

Dne 2.5.2019 proběhlo jednání Monitorovacího výboru z důvodu kontroly metodiky výběru projektů vyhlášených výzev MAS

jednani_monitorovaciho_vyboru_mas.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 10.4.2019 proběhlo jednání per rollam Programového výboru

Dne 10.4.2019 proběhlo per rollam jednání Programového výboru z důvodu schválení nových interních postupů IROP

zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru

Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru z důvodu schválení aktualizovaného sestupného seznamu projektů Výzvy č. 1 MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis-web.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání Výběrové komise

Dne 6.2.2019 proběhlo jednání výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost

zapis_vk_6.2.2019.pdf

Přílohy zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 24. 1. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam

Dne 24.1.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení zprávy o plnění a harmonogramu výzev na rok 2019

harmonogram_vyzev_masbrdy_2019.pdf

Dne 6. 12. 2018 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_vh_6.12.2018.pdf

vh_6.12.2018.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Místní akční plán - MAP II. EU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM II Dne 31.10.2018 podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost je nyní v hodnocení ŘO OPVVV.

Název projektu: MAP II ORP Příbram Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 Anotace projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.3.2019 - 28.2.2022

Žadatel: Město Příbram

Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko

Kontakt: email: mappribram@gmail.com

Manažer projektu: Kateřina Štáhlová tel. 770 142 775

Plénum KS MAS Středočeského kraje dne 2.11.2018

Dne 2.11.2018 se na území MAS Brdy konalo „Plénum KS MAS Středočeského kraje“. Děkujeme dělostřeleckému pluku za prostory v posádkovém domě armády v Jincích a Městysi Jince za poskytnuté finanční prostředky na občerstvení.

Jednání Programového výboru per rollam dne 3.10.2018

Dne 3.10.2018 proběhlo hlasování programového výboru per rollam z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

Jednání Výběrové komise dne 2.10.2018

Dne 2.10.2018 proběhlo jednání Výběrové komise z důvodu aktualizace věcného hodnocení 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci

Dne 27.9.2018 byla ukončena výzva 4. Výzva MAS Brdy Komunita, do této výzvy nebyly přijaty žádné projekty

Jednání Programového výboru dne 12.9.2018

Proběhlo schválení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Jednání Výběrové komise dne 11.9.2018

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 3. Výzvy Hasiči. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Dne 29. 9. 2018 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově, pořadatelem byl Městys Komárov, doprovodný program se týkal 100. výročí vzniku Československa. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

Jednání Programového výboru dne 7.8.2018 14:30hod

Dne 7.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/nevybraných projektů u Výzvy č. 2 PRV, 1. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Zápis a některé přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v Realizaci SCLLD.

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 16:00hod 2.Výzvy MAS Brdy IROP Chodci

Proběhlo věcné hodnocení přijatých projektů do 2. Výzvy Chodci, tohoto jednání se účastnila návštěva z CRR. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Jednání Výběrové komise dne 31. 7. 2018 14:30hod PRV Výzva MAS č.2

Dne 31.7.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.2 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy a další přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.

Sestupně seřazený seznam Žádostí o dotaci po Věcném hodnocení Výběrovou komisí sestupny_bodoby_seznam_zadosti_f1_a_f2_po_vecneho_hodnoceni_-_2.pdf

Dne 30. 7. 2018 proběhlo školení Výběrové komise k věcnému hodnocení 3. a 4. Výzvy MAS Brdy IROP Hasiči a Komunita. Poté proběhlo jednání výběrové komise z důvodu věcného hodnocení 1.Výzvy MAS Brdy IROP Vzdělanost.

Zveme Vás na školení pro žadatele 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a 4. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita dne 17. 7. 2018 od 14:00hod

pozvanka_-_zadatel_-_17.7._-_hasici.docx

pozvanka_-_zadatel_-_17.7._-_komunita.docx

Dne 9.7.2018 došlo k revizi 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 19.6.2018 proběhlo hlasování Programového výboru per rollam z důvodu aktualizace Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č. 1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání

zapis_jednani_pv_-_schvaleni_seznamu_vybranych_zod-vyzvy_mas_c._1-fiche_1-zemedelske_podnikani_po_aktualizaci_zadosti_o_doplneni.pdf

Dne 18. 6. 2018 proběhla schůze Výběrové komise na základě zjištěných skutečností při doplnění neúplné dokumentace ze strany SZIF u operace 19.2.1 došlo k aktualizaci Seznamu vybraných Žádostí o dotaci u Výzvy MAS č.1 - Fiche 1 Zemědělské podnikání ke dni 19.6.2018

info_masbrdy.cz_20180711_083141.pdf

zapis_jednani_vk_prebodovani_prijatych_projektu_v_ramci_vyzvy_mas_c._1.pdf

Dne 14. 6. 2018 proběhla schůze Valného shromáždění

pozvanka_vh_14.6.2018.pdf

zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_14_6_2018_-_uprava_cerno_web.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Zveme Vás na školení pro žadatele Výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova, který se uskuteční 5.6.2018 od 15:00hod pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_2._vyzvy.pdf

Dne 2. 6. 2018 se MAS Brdy prezentovala na Jineckých slavnostech, které se konaly ku příležitosti 90 let od založení posádkového velitelství v Jincích a také oslav 100. výročí vzniku Československa. Pořadateli byl Městys Jince a 13. dělostřelecký pluk. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti, byl veliký zájem.

Dne 17.5.2018 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 2 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 31. 5. 2018

Jednání Programového výboru dne 24. 5. 2018 od 15:30hod

Dne 24. 5. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova, poté se přešlo ke schválení 3. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči a 4. Výzvy MAS Brdy – IROP – Komunita, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogramem pro Program rozvoje venkova.

Dne 22.5.2018 došlo k revizi 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 18.4.2018 došlo k revizi 1. výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost a 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Chodci. Výzvy k nahlédnutí v záložce IROP

Dne 9. 4. 2018 proběhlo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení revize interních postupů IROP a změny ve výzvách

Dne 9. 4. 2018 proběhly semináře pro žadatele týkající se 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení, které byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Poté se probíral postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení seminářů probíhala diskuse a jednotlivé konzultace žadatelů.

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_vzdelanost.docx

pozvanka_-_zadatel_-_9.4._-_chodci.docx

Dne 5. 4. 2018 proběhlo školení s názvem „Nová“ pravidla zpracování a ochrany osobních údajů aneb GDPR není strašák

V rámci členství bylo všem členům MAS Brdy nabídnuto školení aktuální problematiky GDPR, které provedl pan Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. z MAS Mladoboleslavský venkov. Účast byla hojná a o dotazy týkající se dané problematiky nebyla nouze.

Dne 4. 4. 2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP - Chodci. Tyto výzvy byly vyhlášeny dne 21. 3. 2018. Výběrová komise byla poučena o střetu zájmů a seznámena s etickým kodexem, který bude potřeba před samotným hodnocením podepsat. Dále byla obeznámena s povinnostmi výběrové komise, obecnými informacemi z výzev, postupem hodnocení projektů a v neposlední řadě také s časovým harmonogramem hodnocení. Z důvodu dodržení toho časového harmonogramu bylo předběžně sjednáno další jednání Výběrové komise.

pozvanka_vyberova_komise_irop.pdf

skoleni_vk_-_chodci.pdf

skoleni_vk_-_vzdelanost.pdf

Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 22.3. 2018 v rámci schválení vybraných/ nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy MAS č.1

pozvanka.pdf

zapis_valne_shromazdeni_22_3_2018_uprava_.pdf

Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 21.3.2018 jsme dostali souhlas s VYHLÁŠENÍM VÝZVY IROP č.1 - VZDĚLANOST a č. 2 - CHODCI

Dne 13. 3. 2018 se uskutečnilo jednání Programového výboru per rollam z důvodu schválení 1. a 2. výzvy MAS Brdy IROP a hodnotících kritérií těchto výzev

Jednání Výběrové komise dne 1. 3. 2018 15:00hod PRV Výzva MAS č.1

Dne 1.3.2018 proběhlo jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů Programu rozvoje venkova na základě objektivních kritérií v rámci Výzvy MAS č.1 a následnému seřazení dle sestupného počtu bodů. Hodnotící listy + PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

zapis_vecne_hodnoceni_-_vyberove_komise_vyzva_prv_c._1.pdf sestupny_seznam_zadosti_o_dotaci_po_vecnem_hodnoceni.pdf

Dne 17. a 24. 1. 2018 v rámci Výzvy MAS č. 1 proběhlo Školení pro žadatele Programu rozvoje venkova

V rámci vyhlášení Výzvy č. 1 PRV se uskutečnila v ZŠ Komárov a ZŠ Jince školení pro žadatele. PPT prezentaci lze najít u pozvánky na semináře ve Výzvě č. 1 PRV.

Jednání programového výboru 23. 1. 2018 od 16:00hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo jednání Programového výboru. Schvalovala se finální verze Interních postupů IROP, která je v platnosti od 18. 1. 2018. Poté se přešlo ke schválení 1. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a 2. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzvy včetně příloh byly schváleny. V rámci jednání byl Programový výbor také seznámen s Časovým harmonogram vyhlášení výzev pro IROP.

Schůze výběrové komise 23. 1. 2018 od 14:40hod

Dne 23. 1. 2018 proběhlo školení Výběrové komise v rámci Výzvy PRV č. 1, která byla vyhlášena 15. 1. 2018. Výběrová komise byla seznámena s procesem hodnocení projektů a obecnými informacemi týkajícími se této Výzvy. Dále bylo projednáváno schválení aktualizace Kritérií pro věcné hodnocení žádostí o podporu ve 2. Výzvě MAS Brdy – IROP – Chodci. Zápis + PPT prezentace k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Dne 18.1.2018 jsme dostali souhlas s VYPOŘÁDÁNÍM A ZAPRACOVÁNÍM PŘIPOMÍNEK k Interním postupům IROP, předpokládané vyhlášení VÝZVY IROP březen, duben 2018


Jednání se starosty o aktuálních potřebách v území IROP 16. 1. 2018

Dne 16. 1. 2018 na Obecním úřadě v Obecnici proběhlo jednání o aktuálních potřebách na území MAS Brdy zaměřené na bezpečný a bezbariérový pochyb chodců v obci. Místo jednání bylo vybráno záměrně z důvodu úspěšné realizace projektu obce Obecnice z výzvy IROP č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy. Potenciální žadatelé zde mohli vidět prvky, které je možné podporovat i ve výzvě MAS Brdy. Jednalo se především o plánovaném vyhlášení výzvy na opatření 1.1 CHODCI a podporovaných/ nepodporovaných aktivitách projektů. Představovali se záměry obcí a ujasňovala se jejich vhodnost zařazení do výzvy MAS Brdy.

Výzva č. 1 MAS Brdy (PRV)

Vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018

Termín příjmu žádostí: od 5.2.2018 do 20.2.2018

Semináře pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů pozvanka_seminar_mas_brdy_vyzva_c.1.pdf

Bližší informace o podporovaných aktivitách naleznete v sekci PRV/1. výzva PRV (zemědělci, nezemědělci)/aktuální znění FICHÍ

Dne 2.1.2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam z důvodu schválení 2. Zprávy o plnění ISg


Dne 20.12.2017 jsme dostali souhlas s vyhlášením výzvy č. 1 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 15. 1. 2018

Dne 14. 12. 2017 můžeme s úspěchem říci, že jsme dostali souhlas SZIF se zněním hodnotících kritérií Fiche č. 1 Zemědělské podnikání a Fiche č. 2 Nezemědělské podnikání

Fiche č. 1 ve finální podoběfiche_1_schvalena_szif.pdf

Fiche č. 2 ve finální podoběfiche_2_schvalena_szif.pdf

Dne 20.12.2017 a 2. 1. 2018 proběhla schůze Programového výboru per rollam

Dne 20. 12. 2017 byl představen per rollam Harmonogram výzev IROP. Dne 2. 1. 2018 byla představena prostřednictvím per rollam 2.Zpráva o plnění Isg. V rámci urychlení schvalování proběhlo hlasování prostřednictvím per rollam, zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy

Schůze Valného shromáždění a Správní rady MAS Brdy dne 7.12.2017

pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_7.12.2017.pdf

Schůze výběrové komise 27.11.2017 od 15:30hod

Dne 27. 11. 2017 proběhlo jednání Výběrové komise. Projednávalo se nové zvolení do ročního funkčního období, které končí 19. 1. 2018. Nová volba proběhne dne 7. 12. 2017 na Valném shromáždění v Podlesí. Dále se řešily povinnosti daného orgánu dle nové aktualizace interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017, ale povinnosti výběrové komise nijak nemění. Poté se přešlo k preferenčním kritériím, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy pro opatření Chodci a Komunita. Dále byla Výběrová komise seznámena s povinnostmi dle interních postupů pro PRV a s preferenčními kritérii PRV pro Fiche 1 a Fiche 2. V závěru byla představena 1. Výzva MAS, která se týká Programu Rozvoje Venkova (PRV) konkrétně Zemědělců a Nezemědělců

pozvanka_vk_27.11..pdf

Schůze programového výboru 14.11.2017 od 16:00hod

Dne 14. 11. 2017 proběhlo jednání Programového výboru. Projednávala se nová aktualizace Interních postupů IROP, která je v platnosti od 7. 11. 2017. Poté se přešlo ke schválení aktualizovaných preferenčních kritérií pro Fiche 1 a Fiche 2, která jsou nutná pro vyhlášení výzvy PRV - Programu rozvoje venkova, kritéria byla schválena. V rámci jednání byla dále schválena nejen výzva a časový harmonogram výzvy PRV, ale i Interní postupy pro PRV, která prošla též úpravou. Avizovaným termínem výzvy PRV je 15. 1. 2018, musí projít ještě procesem schválení Řídícího orgánu.

Pozvánka Kulaté stoly pro školy, které realizují šablony č.I s tématem „Sdílení zkušeností při realizaci projektu“ dne 9. 11. 2017 od 15:30hod pozvanka_sablony_i_.pdf

Sdílení zkušeností mezi MASkami

Dne 8. 11. 2017 se účastnili zástupci z MAS Brdy, z. ú., MAS Blaník z. s. a Lípa pro venkov z. s. společného setkání za účelem sdílení zkušeností v rámci vyhlášení plánované výzvy zaměřené na zemědělské a nezemědělské podnikání. Dalším důvodem setkání bylo předání zkušenostní novým zaměstnancům MAS nebo rozšíření kompetencí o daný operační program. Setkání se uskutečnilo v sídle Lípy pro venkov ve Zbraslavicích. Daná MAS již úspěšně realizuje výzvy PRV a přislíbila i účast na seminářích MAS Brdy určených pro potenciální žadatele.

Pozvánka na školení „Jak pracovat s aplikací MS2014+“ dne 6 a 13. 11. 2017 v 16:00hod pro žadatele do opatření Hasiči,chodci, vzdělanost a komunita pozvanka_aplikace_ms2014_.pdf

Pozvánka na schůzi Programového výboru dne 14.9.2017 v 18:00hod

pozvanka_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

zapis_z_programove_vyboru_14.9.2017.pdf

prezencni_listina_programovy_vybor_14.9.2017.pdf

Pozvánka na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 27.7.2017 pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_27.7.2017_-_aktualizace.pdf podepsany_zapis_v_pdf.pdf

prezencni_listina_27.7.2017.pdf

jednaci_rad_programoveho_vyboru.pdf

jednaci_rad_monitorovaci_vybor.pdf

jednaci_rad_vyberova_komise.pdf

bod_5_priloha_1_navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._2017.pdf bod_5_priloha_2_navrh_rozpoctu_mas_brdy_2017.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA, 20.6.2017

Vážení členové a příznivci MAS Brdy,

před časem mě oslovili zakladatelé a předseda správní rady ohledně pozice ředitelky MAS Brdy, z. ú. Po dlouhém a nelehkém uvažování jsem se rozhodla tuto pracovní nabídku přijmout. Přesvědčující důvod, který podpořil mé rozhodnutí, byl ten, že jsem se již na počátku podílela na tvorbě Strategie CLLD včetně jejího zajištění a že věřím v její přínosnost pro dané území.

Mým hlavním cílem je úspěšně realizovat Strategii CLLD. Dále se také aktivně zapojit do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry a se středočeskými MASkami. Bohužel na tyto aktivity nebyl prozatím prostor z důvodu administrativních nároků, které jsou na nás kladeny ze strany řídících orgánů v rámci schvalování Strategie, jejího zajištění a přípravy Výzev MAS.

S hrdostí mohu říci, že patříme mezi nejúspěšnější MASky u nás. V procesu hodnocení Strategie CLLD jsme velice úspěšní, již máme na vydaný právní akt, projekt zabezpečující naplnění Strategie CLLD již úspěšně realizujeme a dále čekáme na připomínky k podkladům nutných k vyhlášení Výzev MAS a jich samotných. Nyní se nacházíme na pomyslném prahu, po jehož překročení již budou vidět hmatatelné výsledky naší práce.

Mé díky patří Mgr. Heleně Kosové za její vynaložené úsilí a snahu, které byly podnětem úspěšnosti MAS Brdy v rámci přípravy a schvalování SCLLD a jejího zajištění, a dále také Vám všem, kteří pevně věříte v ideál a hodnoty MAS Brdy, pro které jste vstoupili do MAS. Vynaložím veškeré úsilí, aby došlo k jejich naplnění, a budu velice ráda za Vaše podněty, nápady i možné připomínky.

S pozdravem Ing. Lenka Kurtinová

Oznamujeme tímto změnu na postu ředitele MAS BRDY,z.ú. Dne 15.6.2017 byla z funkce ředitelky odvolána správní radou Mgr. Helena Kosová. Zároveň téhož dne byla jmenována ředitelkou ing. Lenka Kurtinová, které tímto přeji v její nové pozici hodně štěstí, úspěchů a pevných nervů. Mgr. Helena Kosová pokračuje v práci pro MAS BRDY, z.ú. jako vedoucí pracovník SCLLD. Za její dosavadní práci v čele MAS ji chci poděkovat a zároveň popřát hodně do další etapy pracovního života. Bc. Jiří Čajan předseda správní rady

„Uveřejnění AVÍZA 3. výzvy MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 3. výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 2.1 Vzdělanost strategie CLLD.

Bližší informace k Avízu Výzvy MAS naleznete v záložce „Vzdělanost“.

„Uveřejnění AVÍZA 2.výzvy MAS Brdy - IROP - HASIČI“

V návaznosti na jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 25. 5. 2017, uveřejňujeme AVÍZO 2. výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči včetně příloh Výzvy MAS. Toto Avízo je pouze informativního charakteru a umožňuje potenciálním žadatelům přípravu povinných příloh vycházejících z výzvy řídícího orgánu IROP. Platná verze Výzvy MAS bude zveřejněna až po kontrole řídícím orgánem IROP.

V případě zájmů žadatelů je možné si domluvit termín konzultace projektových záměrů určených do opatření 1.2 Hasiči strategie CLLD.“

Bližší informace k Avízu naleznete v záložce „Hasiči.“

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 15.6.2017

zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_15.6.2017.pdf

pozvanka_na_valne_shromazdeni_dne_15.6.2017.pdf

prezencni_listina_15.6.2017.pdf

jednací řádyjednaci_rady_vk_pv_a_mv.pdf

příloha č. 1 bodu 5 programuvyrocni_zprava_2016.pdf

příloha č. 4 bodu 6 programupriloha_c._4_k_bodu_6_programu.pdf

příloha č. 2 bodu 7 programupriloha_c._2_bodu_7_programu.pdf

příloha č. 3 bodu 8.2 programupriloha_c._3_8.2_programu.pdf

Pozvánka na schůzi Správní rady ústavu dne 7.6.2017 pozvanka_spravni_rada_7.6.2017.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_25.5.2017.docx

Zápis o konání schůze ze dne 25.5.2017 zapis_z_programoveho_vyboru_dne_25.5.2017.pdf

Příloha č. 1 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._1_interni_postupy_aktualizace_18.5.2017.pdf

Příloha č. 2 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._2_vyzva_hasici.pdf

Příloha č. 3 společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._3_-_vyzva_vzdelanost.pdf

Příloha č. 4a společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4a_hodnotici_kriteria_hasici.pdf

Příloha č. 4b společné schůze Programového výboru a Výběrové komise dne 25.5.2017 priloha_c._4b_hodnotici_kriteria_vzdelanost.pdf

Pozvánka na společnou schůzi Programového výboru a Výběrové komise dne 18.5.2017 v 15:00hod pozvanka_pv_a_vk_18.5.2017.pdf

Zápis zapis_o_konani_schuze_programoveho_vyboru_18.5.2017.pdf

Seminář SCLLD 11.5.2017 s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

Dne 11. 5. 2017 proběhl seminář určený pro ,,naše“ hasiče, konkr. pro JSDH kategorie II a III z ORP Příbram, zaměřený na vyhlášení 2. výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči. V během semináře byly představeny podmínky, které jsou stanoveny pro MAS řídícím orgánem, a také avizované náležitosti samotné Výzvy MAS Brdy. S radostí můžeme poznamenat, že zájem obcí a hasičských sborů o modernizaci technicky je stále neutuchající a že účast na semináři byla velmi hojná stejně tak jako v Bohutíně při přípravě Strategie CLLD. Během setkání byly také probrány aktuální potřeby sborů a na základě dotazníků budou jejich potřeby nadále sledovány. Na závěr zbývá říci, že se těšíme na další spolupráci.

Zápis ze semináře „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ zapis_seminar_hasici_11052017_rev_mgr.pdf

ppt prezentace „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“

hasici_-_seminar_pro_zadatele.pptx

Prezenční listina 11.5.2017 prezencni_listina_11.5.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem: „Příprava projektu do opatření 1.2 HASIČI MAS Brdy“ pozvanka_seminar_hasici_sclld_11.5.2017.pdf

Dne 25.4.2017 v 17:00hod proběhl další seminář na téma „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“, kde Mgr. Helena Kosová - ředitelka MAS Brdy uvítala hosta z MAS Sdružení Růže pana Mgr. Michala Jarolímka v níž působí jako předseda revizní komise - krátce představil MAS Sdružení Růže a pohovořil o možných zdrojích financování MAS z dobré praxe.

Zápis ze semináře 25.4.2017 „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ zapis_ze_seminare_25.4.2017.pdf

ppt prezentace Vyhodnocení dotazníku vyhodnoceni_dotazniku_na_tema_„hasici_chodci.pptx

ppt prezentace Informace ze školení MS2014+ ppt_prezentace_informace_ze_skoleni_ms2014_.pptx

ppt prezentace Příprava prvních výzev 25042017_priprava_vyhlaseni_vyzev_mas_brdy_seminar_priprava_vyzev_principy_financovani_25042017_zs_jince.pdf

Prezenční listina 25.4.2017 prezencni_listina_25.4.2017.pdf

Pozvánka na seminář SCLLD s tématem „Připravujeme výzvy MAS Brdy - principy financování“ pozvanka_seminar_sclld_25.4.2017.pdf

Tisková zpráva ze zasedání řídících orgánů MAS Brdy se starosty členských obcí 28.3.2017 tiskova_zprava_ze_dne_28.3.2017.pdf

Leták pro zemědělské a nezemědělské podnikání

Připravujeme se na vyhlášení výzev, viz tisková zpráva ze dne 10.2.2017 tz_10022017_pripravujeme_se_na_vyhlaseni_vyzev.pdf

Pozvánka na školení „ŠABLONY-ANIMACE ŠKOL OP VVV v rámci SCLLD“ pozvanka_sablony_-_animace_skol_op_vvv.pdf

Pozvánka na schůzi Programového výboru dne 9.2.2017

Pozvánka na schůzi Monitorovacího výboru dne 9.2.2017 pozvanka_na_schuzi_monitorovaciho_vyboru.pdf

prezencni_listina_ze_dne_9.2.2017.pdf

Zápis z jednání Programového výboru dne 2.2.2017 zapis_z_jednani_programoveho_vyboru_2.2.2017.pdf

prezencni_listina_2.2.2017.pdf

navrh_internich_postupu.pdf

prilohy_zapisu.pdf

Kancelář MAS Brdy v nových prostorách, viz. tisková zpráva ze dne 27.1.2017 tz_27012017_nova_kancelar_mas_brdy.pdf

Připravujeme vyhlášení 1.kola Výzev pro žadatele o dotace z našeho území, viz. tisková zpráva ze dne 26.1.2017 tiskova_zprava_26.1.2017.pdf

Zápis o konání schůze VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ze dne 19.1.2017zapis_z_valneho_shromazdeni_19.1.2017.pdf

Pozvánka na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 19.1.2017pozvanka_na_valne_shromazdeni.docx

„Pracovní verze Interních postupů“ pracovni_verze_1_interni_postupy_mas_10.1.2017_uprava.docx

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 21.10.2016tiskova_zprava_21.10.2016.docx

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 3.10.2016tz.docx

Zápis ze společného jednání členů DR,SR a zakladatelů dne 22.8.2016zapis_z_22.8.2016.odt

Pozvánka na společné jednání členů DR,SR a zakladatelů dne 22.8.2016 v 10:00hod. pozvanka_na_schuzku_22.8.2016.docx

Pozvánka Projektová opatření /2.etapa/ pozvanka_-_projektova_opaty-eni_2._etapa_.pdf

Z důvodů zateplování budovy a výměny oken je omezen provoz kanceláře MAS Brdy. Pro případnou komunikaci prosím volejte na telefoní číslo +420 774 702 137 nebo komunikujte přes e-mailovou adresu info@masbrdy.cz. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na společnou schůzi Valného shromáždění MAS Brdy a Správní rady MAS Brdy, z.ú. dne 19.5.2016pozvanka_na_vs_19.5.2016.pdf

Tisková zpráva ze školení Animace Hluboš tz_21042016_skoleni_animace_hlubos.docx

Pozvánka na téma „Šablony - animace škol OP VVV v rámci SCLLD“ dne 28.4.2016, Komárov pozvanka_na_tema_sablony_-_animace_skol_op_vvv_v_ramci_sclld_28.4.2016.pdf

Pozvánka na téma „Šablony - animace škol OP VVV v rámci SCLLD“dne 21.4.2016, Hluboš pozvanka_na_21._4.2016_animace_skol.pdf

Pozvánka na Valné shromáždění dne 19.5.2016 valne_shromazdeni_19.5.2016.docx

Pozvánka na jednání programového výboru v rámci SCLLD „Příležitosti pro financování Vašich záměrů v tomto roce“ pozvanka_6.4.2016.pdf

Program program_pv_6.4._v_podlesi.pdf

Prezentace - Obecná pravidla IROP obecna_pravidla_irop_pro_sclld.pptx

Prezetance - Specifická praivdla - Výzva č. 6 specificka_pravidla_-_vyzva_c._6_-_rezijni_vydaje_mas.pptx

Prezetance - Výsledky MAS vysledky_mas.pptx

Pozvánka na “ Obecná a specifická pravidla SCLLD“ pozvanka_31.03.2016.pdf

Zápis z 31.3.2016 zapis_31._3._2016_skoleni_pravidel.docx

Pozvánka na seminář partnera MAS Brdy, z.ú. věnovaný problematice 2. kola PRV pozvanka_-_prv_2_kolo_ro_praha.pdf

Tisková zpráva ze 17.2.2016 tz_17022016.odt.pdf

*Valné shromáždění 4.2.2016

Pozvánka pozvanka_4.2.2016.pdf

Zápis ze zasedání zapis_z_vs_4.2.2016.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_4.2.2016.pdf

Vážení členové MAS Brdy,z.ú., dovolujeme si Vás pozvat na Valné shromáždění, které se bude konat dne 4.února 2016 v obci Komárovpozvánka ke stažení

Tisková zpráva ze dne 17.12.2015 tiskova_zprava_17.12.2015.pdf

Osvědčení o splnění standardu MAS osvedceni_o_splneni_standardu_mas.pdf

Vážení členové MAS Brdy,z.ú., dovolujeme si Vás pozvat na Valné shromáždění, které se bude konat dne 10.listopadu 2015 v obci Chaloupkypozvánka ke stažení

Tisková zpráva ze dne 19.10.2015 tz_19102015.odt

Tisková zpráva o činnosti MAS Brdy ze dne 09.10.2015 - ke stažení

Zápis z PV 20. 8. 2015 - ke stažení ve formátu .pdf

Účast na Zastupitelstvu obce Hluboš - ke stažení ve formátu .docx

Další programový výbor proběhne 24. 9. 2015 v 10:00 pozvanka_24._9._10..docx,

1. 10. 2015 - Ve spolupráci s Celostátní Sítí pro venkov pořádáme školení DOTACE 2015 v Suchodole - V rámci spolupráce s Celostátní sítí pro venkov, budeme pořádat i další pracovní jednání jednotlivých skupin pozvanka_suchodol.docx, pozvanka_s_programem.docx

Ukončení projektu studentské sociální minipodniky k 31. 7. 2015 - proběhla závěrečná výstava výrobků žáků v Obecnici

Podání žádosti o standardizaci MAS a zaslání veškerých potřebných podkladů přes portál farmáře SZIF 30. 7. 2015

Vydání živnostenského listu 26. 6. 2015

Přijetí nových členů (Obec Ohrazenice, Obez Láz, Obec Zaječov, SDH Chaloupky a ZD Bohutín, Sádek, Suchodol)

Studentské sociální minipodniky - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy Cílem bylo zkvalitnění počátečního vzdělávání a motivace k dalšímu vzdělávání a budoucímu zlepšení uplatnění na trhu práce. Doba realizace 1. 9. 214 – 31. 7. 2015 celkové vynaložené náklady 13.106.680,01 Kč

PROJEKT SPOLUPRÁCE - Spolupráce místních akčních skupin v oblasti podpory dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje Doba konání: 1. 9. 2014 – 31. 5. 2015 Projekt byl zdárně ukončen

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje = SCLLD - Celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS SCLLD především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření

V rámci SCLLD probíhají Místní šetření po zájmovém území.

Na Valném shromáždění dne 18. 6. bylo schválená změna zakladatelské listiny Městyse Jince a Obce Obecnice (viz dokumenty)

Fotogalerie - setkání představitelů obcí v Křešíně dne 15.05.2014

Fotogalerie ze školení pedagogů 15. 5. a 22. 5. 2015

Školení podnikatelů - Komárov

Fotogalerie z výstavy žáků v Obecnici 5. 6. 2015

Valné shromáždění 18. 6. 2015

Zastupitelstva obcí, Místní šetření

Programový výbor 20. 8. 2015

aktuality.1565342409.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 11:20 autor: karolina

Nástroje pro stránku