Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedlesi_hospodarska_cinnost
  • OBEC LHOTA U Příbramě

Úprava dětského hřiště a zahrady MŠ Sluníčko v přírodním stylu

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. Realizace záměru zásadním způsobem obohatila a prohloubila stávající výukový výchovný koncept v mateřské škole“

  • OBEC OBECNICE

„Zvýšení bezpečnosti chodců“

vedlesi_hospodarska_cinnost.txt · Poslední úprava: 2017/05/09 14:13 autor: karolina

Nástroje pro stránku