Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


valnashromazdenimas

Valná shromáždění MAS

Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy


2023


7. 12. 2023

Dne 7. 12. 2023 proběhlo v obci Zaječov jednání Valného shromáždění MAS Brdy.

pozvanka_na_vs_07122023_zajecov.pdf

vs_zapis_07122023_-_w.pdf

8. 6. 2023

Dne 8. 6. 2023 od 18,00 hod se v obci Láz uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohla tak být schválena účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2022, změna Statutu ústavu MAS Brdy z.ú.. Dále byly představeny informace o realizaci SCLLD 2014-2020, realizaci SCLLD 2021-2027 a informace k MAP III a MAP IV.

priloha_c._2_pozvanka_na_vs_08032023_laz.pdf

vs_zapis_08062023_-_final_web.pdf

foto_1_laz.jpg


2022


8.12.2022

Dne 8. 12. 2022 od 18,00 hod se v obci Čenkov uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky jejím přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohl tak být schválen rozpočet pro rok 2023. V závěru byla podána informace o plánu aktivit na příští rok, došlo k přijetí nových členů, partnerů a volbě do povinných orgánů.

pozvanka_8.12.2022_-_oprava_logo.pdf

zapis_vs_a_sr_8.12.2022w.pdf

1670575633641.jpg

2.8.2022

Dne 2. 8. 2022 od 18,00 hod se v obci Rpety uskutečnilo jednání Valného shromáždění, které díky jejím přítomným členům bylo opět usnášeníschopné a mohl být tak schválen Seznam vybraných/nevybraných projektů přijatých do 5. Výzvy Programu rozvoje venkova. V závěru byla podána aktuální informace o akčním plánu z Operačního programu zaměstnanost+

pozvanka_na_valne_shromazdeni_2.8.2022.pdf

zapis_vh_2.8.2022_web.pdf

foto_2.8.2022_obec_rpety.jpg

28.6.2022

Dne 28. 6. 2022 od 18,00 hod se v obci Bratkovice uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášeníschopné. Byly představeny informace o realizaci Strategie CLLD 2014-2020, proběhla volba povinných orgánů MAS, byla přednesena zpráva monitorovacího výboru a dozorčí rady, v závěru došlo ke schválení účetní závěrky, výroční zprávy 2021 a projednání podpory z Operačního programu zaměstnanost+.

pozvanka_na_vh_mas_brdy_28.6.2022.pdf

zapis_vh_28.6.2022_web.docx.pdf

vh_28_06_2022.pdf

img_6178.jpg


2021


30.11.2021

Dne 30. 11. 2021 od 18,00 hod se v obci Suchodol uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášeníschopné. Byly představeny výstupy/projekty podpořené ze Strategie CLLD 2014-2020, plánované navýšení alokace PRV včetně podpory spolkové činnosti, příprava Akčních plánů nové Strategie 21+, ale také se uskutečnilo představení projektu MAP III ORP Příbram, volba povinných orgánů MAS a schválení rozpočtů pro rok 2022.

pozvanka_na_valne_shromazdeni_30.11.2021_suchodol_.pdf

zapis_-_vh_a_spravni_rada_30112021_web.pdf

prezentace_vs_30_11_2021.pdf

22.6.2021

Dne 22.6.2021 od 17:30hod se v Pivovaru Podlesí uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášeníschopné. Byly představeny a řešeny finanční záležitosti minulého roku, navázání spolupráce s ostatními subjekty v území, ale také se uskutečnilo komunitní projednání a schválení koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027.

zapis_vh_22_06_2021_-_na_web.pdf


2020


17.9.2020

pozvanka_na_vh_17._zari_2020.pdf

zapis_valne_shromazdeni_17_09_2020.pdf

11.6.2020

pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf

zapis_vh_11.6.2020_lf_1.pdf


2019


28.11.2019

pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf

zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf

25.6.2019

pozvanka_vh_25.6.2019.pdf

zapis_vh_25.6.2019_konecna_verze_na_web.pdf


2018


6.12.2018

pozvanka_vh_6.12.2018.pdf

vh_6.12.2018.pdf

14.6.2018

pozvanka_vh_14.6.2018.pdf

zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_14_6_2018_-_uprava_cerno_web.pdf

22.3.2018

pozvanka.pdf

zapis_valne_shromazdeni_22_3_2018_uprava_.pdf


2017


7.12.2017

pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_7.12.2017.pdf

zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_mas_spravni_rady_-_7._12._17_-podlesi.pdf

navrh_clenu_vyberove_komise.pdf

jednaci_rad_valneho_shromazdeni_1.pdf

prispevkovy_rad.pdf

dodatek_prispevkoveho_radu.pdf

rozpocet_2018.pdf

27.7.2017

pozvanka_na_schuzi_valneho_shromazdeni_a_spravni_rady_27.7.2017_-_aktualizace.pdf podepsany_zapis_v_pdf.pdf

prezencni_listina_27.7.2017.pdf

jednaci_rad_programoveho_vyboru.pdf

jednaci_rad_monitorovaci_vybor.pdf

jednaci_rad_vyberova_komise.pdf

bod_5_priloha_1_navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._2017.pdf bod_5_priloha_2_navrh_rozpoctu_mas_brdy_2017.pdf

15.6.2017

pozvanka_na_valne_shromazdeni_dne_15.6.2017.pdf zapis_o_konani_schuze_valneho_shromazdeni_15.6.2017.pdf

prezencni_listina_15.6.2017.pdf

jednaci_rady_vk_pv_a_mv.pdf

vyrocni_zprava_2016.pdf

priloha_c._4_k_bodu_6_programu.pdf

priloha_c._2_bodu_7_programu.pdf

priloha_c._3_8.2_programu.pdf

19.1.2017

zapis_z_valneho_shromazdeni_19.1.2017.pdf k_bodu_6_informace_o_cinnosti_mas_prezentace_mgr.pdf navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._pro_rok_2017_dle_stredisek.pdf navrh_rozpoctu_mas_brdy_z.u._pro_rok_2017_dle_planovanych_obratu.pdf valna_hromada_19.1._interni_postupy_mas_brdy.pptx


2016


19.5.2016

Pozvánka pozvanka_na_vs_19.5.2016.pdf

4.2.2016

Pozvánka pozvanka_4.2.2016.pdf

Zápis ze zasedání zapis_z_vs_4.2.2016.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_4.2.2016.pdf

Zápis z jednání SR zapis_ze_zasedani_sr_ustavu_30052016_schvaleni_vz_za_rok_2015_00000.pdf

Výroční zpráva 2015 vyrocni_zprava_za_r_2015_mas_brdy_schvalena_sr.pdf


2015


26.11.2015

Pozvánka pozvanka_valneho_shromazdeni_26.11.2015.pdf

Program program_valneho_shromazdeni_26.11.2015_.pdf

Zápis ze zasedání zapis_z_valneho_shromazdeni_26.11.2015.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_vs_26.11.2015.pdf

Příloha priloha.pdf

10.11.2015

Pozvánka na Valné shromáždění pozvanka_na_vs_10.11.2015.docx

Zápis ze zasedání + prezenční listina vs_-_10.11.2015.pdf

18.6.2015

Pozvánka vs_18.6.205_-_pozvanka.pdf

Prezenční listina prezencni_listina_18.6.2015_-_vs.pdf

Zápis ze zasedání zapis_18.6.2015_-_vs.pdf

14.5.2015

valne_shromazdeni_mas_brdy_14.5.2015.pdf


2014


10.7.2014

valne_shromazdeni_mas_brdy_10.7.2014.pdf

valnashromazdenimas.txt · Poslední úprava: 2024/03/05 15:15 autor: karolina

Nástroje pro stránku