Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedlesi_hospodarska_cinnost

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vedlesi_hospodarska_cinnost [2019/01/22 11:51]
karolina
vedlesi_hospodarska_cinnost [2019/10/02 15:18] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
 +   ​* ​ **__OBEC OBECNICE__**
 +
 +**Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy**
 +
 +**"​Rekonstrukcí budovy chátrající fary v centru obce Obecnice bylo vybudováno centrum zájmového a celoživotního vzdělávání venkovské oblasti brdského regionu s bezbariérovým přístupem (výtah) včetně pořízení vybavení pro: jazykové vzdělávání,​ IT kompetence, EVVO a polytechnické vzdělávání a řemesla (učebny, multifunkční vzdělávací sál, dílny pro řemesla). Projekt byl realizován v termínu od června 2016 do května 2019, ve které jsou zahrnuty veškeré aktivity spojené s realizací projektu od zpracování projektové dokumentace až po předání budovy a vybavení do užívání obci". **
 +
 +{{fara_.jpg:?​200|}}
 +{{img_5343.jpg:?​200|}}
 +{{img_5215.jpg:?​200|}}
 +{{img_5349.jpg:?​200|}}
 +{{img_5356.jpg:?​200|}}
 +
 +
   * **__OBEC LHOTA U Příbramě__**   * **__OBEC LHOTA U Příbramě__**
  
vedlesi_hospodarska_cinnost.1548154302.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/22 11:51 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku