Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prv

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

prv [2018/08/09 14:26]
karolina
prv [2020/05/22 15:20] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
 +Záznam o realizaci příloha MIMOŘÁDNÝ STAV {{:​zaznam_o_realizaci_01_2020.pdf}}
 +
 +**__[[ ARCHIV Interní postupy PRV ]]__** ​
 +
 + * **"​INTERNÍ POSTUPY MAS Brdy pro programový rámec PRV aktuálně platné"​**  ​
 +   ​*{{:​interni_postupy_prv_-_revize_ze_dne_1.10.2019.pdf}}
 +
 +   * Příloha č. 1 Interních postupů **"​ETICKÝ KODEX"​** {{:​priloha_c.1_eticky_kodex_2.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__[[ ​ 3. VÝZVA PRV (zemědělci,​ nezemědělci)]]__**
 +
 +**Výzva č. 3 MAS Brdy (PRV)**
 +
 +Vyhlášení výzvy: 13. 2. 2020
 +
 +Termín příjmu žádostí na MAS: od 28.2.2020 do 16.3.2020
 +
 +
 +**Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!**
 +
 +**Seznam přijatých Žádostí o dotaci** {{:​seznam_prijatych_zod_na_web_.pdf}}
 +
 +**__Sestupně seřazený seznam Žádostí o dotaci po Věcném hodnocení Výběrovou komisí__**
 +{{:​zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf:​}}
 +
 +{{:​vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf:​}}
 +
 +**__Programovým výborem MAS Brdy schválený seznam vybraných/​nevybraných žádostí určených k registraci na RO SZIF__**
 +
 +{{:​programovy_vybor_final_web.pdf:​}}
 +
 +{{:​seznam_vybranych_zadosti_o_dotaci_-_vyzva_c._3_z_prv.pdf:​}}
 +
 +
 +Finální termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2020
 +
 **__[[ ​ 2. VÝZVA PRV (zemědělci,​ nezemědělci)]]__** **__[[ ​ 2. VÝZVA PRV (zemědělci,​ nezemědělci)]]__**
  
prv.1533817602.txt.gz · Poslední úprava: 2018/08/09 14:26 autor: karolina

Nástroje pro stránku