Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pravidla_a_dokumenty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pravidla_a_dokumenty [2018/05/29 15:11]
karolina
pravidla_a_dokumenty [2020/01/30 14:45] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
-**__Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál farmáře__**  +**__Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál farmáře a následnou registraci na RO SZIF__**  
- https://www.szif.cz/​cs/​prv2014-1921+ {{:postup_pro_vygenerovani_formulare_zod_predani_na_mas_a_nasl.pdf}}
  
 **__Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje__** **__Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje__**
 **https://​www.szif.cz/​cs/​prv2014-1921** **https://​www.szif.cz/​cs/​prv2014-1921**
- 
-**__U zakázek nad 400 000,​-Kč__**https://​www.szif.cz/​cs/​prv2014-verejne-zakazky 
- 
-**__Výpočet finančního zdraví__**{{:​2vypocet_financniho_zdravi_5._kolo_prijmu_zadosti_2_.xlsx}} 
  
 **__Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE__**{{:​2klasifikace_ekonomickych_cinnosti.xls}} **__Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE__**{{:​2klasifikace_ekonomickych_cinnosti.xls}}
  
-**__Příkladový manuál na vyplnění přílohy prohlášení o zařazení podniku__**{{:2prikladovy_manual_na_vyplneni_prilohy_prohlaseni_o_zarazeni_podniku_1_.pdf}}+**__Příručka pro publicitu PRV__** https://www.szif.cz/​cs/​prv2014-opatreni
  
-**__Definice malých a středních podniků_nejčastější dotazy__** {{:2definice_malych_a_strednich_podniku_nejcastejsi_dotazy.pdf}}+**__Generátor publicity__** https://publicita.dotaceeu.cz/​gen/​krok1
  
-**__Příručka pro publicitu PRV_verze 3__**{{:​2prirucka_pro_publicitu_prv_verze_3.pdf}} 
- 
-**__Generátor publicity__** https://​publicita.dotaceeu.cz/​gen/​krok1 
  
-**__Zpřesnění čestného prohlášení o majetkové struktuře__** {{:​zpresneni_cestneho_prohlaseni_o_vlastni_majetkove_strukture_zadatele_do_urovne_skutecnych_majitelu.pdf}} 
  
  
  
pravidla_a_dokumenty.1527599510.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/29 15:11 autor: karolina

Nástroje pro stránku