Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktualni_zneni_vyhlasenych_fichi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktualni_zneni_vyhlasenych_fichi [2018/01/10 15:49]
karolina
aktualni_zneni_vyhlasenych_fichi [2020/01/30 14:26] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
-**__Fiche č. 1  ve finální podobě__**{{:​fiche_1_schvalena_szif.pdf}}+**__Fiche č. 1  ve finální podobě__**{{:​zemedelske_podnikani_schvaleno_szif_27.1.2020.pdf}}
  
-**Podmínky pro Fichi č.1 článek 17, odstavec 1., písmeno a)** +**Podmínky pro Fichi č.1 článek 17, odstavec 1., písmeno a) Pravidel 19.2.1** 
-{{:clanek_17_odstavec_1._pismeno_a_investice_do_zemedelskych_podniku.pdf}}+https://www.szif.cz/​cs/​prv2014-1921
  
-**__Fiche č. 2  ve finální podobě__**{{:​fiche_2_schvalena_szif.pdf}}+**__Fiche č. 2  ve finální podobě__**{{:​nezemedelske_podnikani_schvaleno_szif_27.1.2020.pdf}} 
 + 
 +**Podmínky pro Fichi č.2 článek 19, odstavec 1., písmeno b) Pravidel 19.2.1**  
 +https://​www.szif.cz/​cs/​prv2014-1921
  
-**Podmínky pro Fichi č.2 článek 19, odstavec 1., písmeno b)** {{:​clanek_19_odstavec_1._pismeno_b_podpora_investic_na_zalozeni_a_rozvoj_nezemedelskych_cinnosti.pdf}} 
  
----- 
- ​__**Pomocné dokumenty k FICHÍM **__ 
-           * Počet obyvatel k 1.1.2017{{:​pocet_obyvatel_k_1.1.2017.xlsx}} 
-           * Vzor evidence zaměstnanců {{:​2evidence_zamestnancu_2_.xlsx}} 
-           * Velikost podniku {{:​2prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_malych_ci_strednich_podniku_2014_.pdf}} 
aktualni_zneni_vyhlasenych_fichi.1515595783.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/10 15:49 autor: karolina

Nástroje pro stránku