Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2020/06/26 08:44]
karolina
aktuality [2020/07/07 11:45] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +
 +**__Revize výzvy č. 9 Chodci__**
 +
 +Dne 3. 7. 2020 byla aktualizována výzva č. 9 "MAS Brdy - IROP - Chodci" ​
 +z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 18. 9. 2020.
 +
 +
 **__Nabídka Mateřského centra Jinečáček__** **__Nabídka Mateřského centra Jinečáček__**
  
 {{ks_mws_jince_.jpg?​300|}} {{ks_mws_jince_.jpg?​300|}}
-{{mc_jinecacek_-_privitani_leta.jpeg?​300|}}+
  
 **__Dne 23.6.2020 proběhla školení pro žadatele__** **__Dne 23.6.2020 proběhla školení pro žadatele__**
Řádek 16: Řádek 23:
 {{:​2.jpg?​150|}} {{:​2.jpg?​150|}}
 {{:​3.jpeg?​150|}} {{:​3.jpeg?​150|}}
- 
-**__Nabídka Mateřského centra Jinečáček__** 
- 
-{{ks_mws_jince_.jpg?​300|}} 
  
 **__Vyhlášení 11. výzvy Komunita__** **__Vyhlášení 11. výzvy Komunita__**
aktuality.1593153862.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/26 08:44 autor: karolina

Nástroje pro stránku