Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2020/05/22 15:24]
karolina
aktuality [2020/05/27 13:49] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2019 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{:​instruktazni_list_k_monitorovacim_listum_-_2019.pdf}}
 +
  
 **__Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam__** **__Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam__**
aktuality.1590153855.txt.gz · Poslední úprava: 2020/05/22 15:24 autor: karolina

Nástroje pro stránku