Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2020/02/12 15:37]
karolina
aktuality [2020/03/27 07:46] (aktuální)
karolina
Řádek 5: Řádek 5:
 ------- -------
  
 +**__Jednání výběrové komise 6. výzva Hasiči - IROP ve dnech 16.3. – 25.3. 2020 per rollam __**
 +
 +„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech,​ kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020. 
 +
 +{{zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Kancelář MAS Brdy bude od 17.3.2020 do 27.3.2020 UZAVŘENA, veškeré dotazy neprodleně vyřídíme na našem mailu info@masbrdy.cz__**
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru dne 5.3.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.
 +
 +{{zapis_pv_5.3.2020_w.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +**__Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma "​Podpora hasičů JPO V"__**
 +
 +Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.
 +
 +{{img_8107.jpg:?​200|}}
 +{{img_8110.jpg:?​150|}}
 +{{img_8111.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020__**
 +
 +Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2
 +
 +{{zapis_vk_17.2.2020.pdf:​}}
 +
 +{{seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +{{:​img_8104.jpg?​200|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020__**
 +
 +dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV 
 +
 +{{:​pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf}}
 +
 +{{:​img_8098.jpg?​200|}}
 +{{:​img_8100.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
  
 **__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__** **__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__**
aktuality.1581518272.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/12 15:37 autor: karolina

Nástroje pro stránku