Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/11/04 13:19]
karolina
aktuality [2020/06/02 09:03] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +**__Jednání výběrové komise 1. 6. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo Věcné hodnocení 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i školení členů výběrové komise k připravované 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{:​zapis_vk_1.6.2020w.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2019 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{:​instruktazni_list_k_monitorovacim_listum_-_2019.pdf}}
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam__**
 +
 +Dne 13.5.2020 proběhlo formou per rollam jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/​nevybraných projektů u Výzvy č. 3 PRV a schválení 11. Výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Přílohy zápisu týkající se Výzvy č. 3 PRV k nahlédnutí přímo ve výzvě, ostatní v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​programovy_vybor_final_web.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání výběrové komise 4. 5. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo školení k výzvám MAS Brdy IROP - 8. výzva Vzdělanost,​ 9. výzvy Chodci, 10. výzva Vzdělanost. Součástí jednání bylo i opětovné schválení zápisů z jednání per rollam, konkrétně 6. výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči a 3. výzvy PRV. 
 +
 +{{:​zapis_vk_4.5.2020.pdf}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise 30.4.2020 z důvodu mimořádného stavu per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo věcné hodnocení 3. Výzvy PRV 
 +
 +{{:​zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf:​}}
 +
 +{{:​vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru 9. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam byla výzva MAS Brdy - IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů, schválení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci s schválení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
 +
 +{{:​zapis_pv_9.4.2020w.pdf}}
 +
 +**__Jednání monitorovacího výboru dne 8. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +"Dne 8.4.2020 bylo ukončeno jednání monitorovacího výboru, které se uskutečnilo formou per rollam. Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS. Dále se členové výboru zabývali přezkumem hodnocení projektu."​
 +
 +{{zapis_monitorovaci_vybor_-_per_rollam_final_-_uprava_pro_web_1.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Jednání výběrové komise 6. výzva Hasiči - IROP ve dnech 16.3. – 25.3. 2020 per rollam __**
 +
 +„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech,​ kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020. 
 +
 +{{zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Kancelář MAS Brdy bude od 17.3.2020 do 27.3.2020 UZAVŘENA, veškeré dotazy neprodleně vyřídíme na našem mailu info@masbrdy.cz__**
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru dne 5.3.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.
 +
 +{{zapis_pv_5.3.2020_w.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +**__Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma "​Podpora hasičů JPO V"__**
 +
 +Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.
 +
 +{{img_8107.jpg:?​200|}}
 +{{img_8110.jpg:?​150|}}
 +{{img_8111.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020__**
 +
 +Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2
 +
 +{{zapis_vk_17.2.2020.pdf:​}}
 +
 +{{seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +{{:​img_8104.jpg?​200|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020__**
 +
 +dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV 
 +
 +{{:​pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf}}
 +
 +{{:​img_8098.jpg?​200|}}
 +{{:​img_8100.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
 +
 +**__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__**
 +
 +Vyhlášení výzvy: 13. 2. 2020
 +                                                               
 +Termín příjmu žádostí na MAS: od 28.2.2020 do 16.3.2020 ​     ​
 +
 +Finální termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2020
 +
 +
 +**Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!**
 +
 +{{:​4dd8f81b92_79665033_o2.gif?​150|}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 5.2.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení 8. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost dále schválení harmonogramu výzev IROP a PRV 2020. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_4.2.2020_-_8vyzva_harmonogram.pdf}}
 +
 +
 +**__ Dne 28.1.2020 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 3 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 13.2.2020 __**
 +
 +  ​
 +{{:​clanek_zpravodaje.docx?​200|}} ​   ​
 +
 +Více naleznete v sekci PRV
 +
 +**__Revize výzvy č. 6 Hasiči__**
 +
 +dne 18.12.2019 proběhla revize výzvy č. 6 Hasiči z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 28.2.2020
 +
 +**__Dne 28.11.2019 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf:​}}
 +
 +{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_7670.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7673.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7672.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7675.jpg?​150|}}
 +
 +**__Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář pro žadatele týkající se 6. Výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a  7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost__**
 +
 +Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení. Poté byl probrán postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení semináře proběhla konzultace plánovaného projektu.
 +
 +{{:​img_7627.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20191119_142535.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Dne 21.10.2019 byla vyhlášena 7. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 14:30 - 15:30hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Dne 14.10.2019 byla vyhlášena 6. Výzva - MAS Brdy - IROP - HASIČI__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 13:00 - 14:00hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_hasici.pdf:​}}
 +
 **__Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam__** **__Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam__**
  
aktuality.1572869991.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/04 13:19 autor: karolina

Nástroje pro stránku