Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/08/09 11:20]
karolina
aktuality [2021/07/30 11:14] (aktuální)
karolina
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktuality ====== ====== Aktuality ======
 +
 ---- ----
-//Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy//+//Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy a v uvedených záložkách.// 
 + 
 +**__Jednání Programového výboru 28.7.2021 - 30.7.2021 per rollam__**  
 + 
 +Během jednání došlo ke schválení změny výzvy č. 14 MAS BRDY - IROP - Chodci. Předmětem změny je prodloužení termínu ukončení výzvy nově do 27. 8. 2021. 
 + 
 + 
 +**__Spolek ZDĚNÁ 2012 a kostel Sv. Dobrotivé Vás srdečně zvou na KONCERT ONDŘEJE SMEYKALA__**  
 + 
 +V sobotu 24. července od 19 hodin v kostele Sv. Dobrotivá v Zaječově. 
 +Komorní koncert českého hráče a průkopníka hry na australský nástroj didgeridoo. 
 + 
 +{{:​smeykalzajecov-webova-pozvanka_003_.jpg?​250|}} 
 + 
 + 
 +**__Jednání Programového výboru 12.7.2021 - 15.7.2021 per rollam__**  
 + 
 +Během jednání došlo ke schválení Seznamu vybraných/​nevybraných projektů 4. výzvy PRV a Zprávy o plnění ISg. 
 + 
 + 
 + 
 +**__Jednání Výběrové komise 24.6.2021__** 
 + 
 +Předmětem jednání bylo věcné hodnocení 4. Výzvy PRV. Jednalo se o projekt zaměřené na nezemědělské podnikání a rozvoj venkova. 
 + 
 + 
 + 
 +**__Proběhla společná schůze Valného shromáždění MAS a Správní rady__** 
 + 
 +Dne 22.6.2021 od 17:30hod se v Pivovaru Podlesí uskutečnilo jednání povinných orgánů MAS Brdy a MAS Brdy, z. ú., které byly opětovně usnášenischopné. Byly představeny a řešeny finanční záležitosti minulého roku, navázání spolupráce s ostatními subjekty v území, ale také se uskutečnilo komunitní projednání a schválení koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro programové období 2021 - 2027. 
 + 
 +{{:​zapis_vh_22_06_2021_-_na_web.pdf}} 
 + 
 +{{:​img_2296.jpg?​150|}} 
 +{{img_2295.jpg?​300|}} 
 + 
 + 
 +**__Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 22.6.2021 od 17:30hod Pivovar Podlesí__** 
 + 
 +{{:​pozvanka_na_vh_zmena_na_22._cervna_2021.pdf}} 
 + 
 + 
 +**__Jednání Monitorovacího výboru__** 
 + 
 +Dne 14. 6. 2021 se uskutečnilo jednání členů monitorovacího výboru, který se zabýval kontrolou metodiky výběru projektu vyhlášených výzev v roce 2020, výroční zprávou a hospodaření organizační složky MAS Brdy.  
 + 
 +------ 
 +**__Komunitní projednání nové SCLLD 2021 - 2027__**  
 + 
 +Dne 7. 6. 2021 a 14. 6. 2021 proběhla komunitní projednávání ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích na téma nové Strategie CLLD pro období 2021 - 2027. Diskutovali zjištěné poznatky, čeho chce MAS docílit a kde se vidí v roce 2027. Sešly se dvě rozdílné diskutující skupiny, kteří vnesli různé připomínky a náměty na řešenou problematiku.Jednání se uskutečnilo v omezeném počtu za dodržení platným podmínek. blíže viz. záložka Příprava SCLLD 2021 - 2027 
 + 
  
 ------- -------
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2020 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{:​zpristupneni_monitorovaci_zpravy_2020.pdf}}
 +
 +**__ Pozvánka na jednání o nové strategii MAS na nové období 2021 - 2027__**
 +
 +zveme Vás k projednání potřeb a problémů v území při přípravě nové Strategie MAS na období 2021-2027, podle které budou vyhlašovány výzvy pro žadatele. ​
 +
 +Nabízíme dva termíny konání: 7. 6. a 14. 6. 2021 vždy od 17:00hod ve Společenském centru J. Slavíka v Jincích na adrese Havlíčkova 19 viz. pozvánka
 +
 +Výstupy z předchozích jednání jsou již zpracované a zajímá nás Váš názor.
 +
 +Vše proběhne v souladu s níže uvedenými opatřeními
 +
 +Na setkání se těší celý tým MAS Brdy
 +
 + ​{{projednani_nove_strategie_2021-2027_mas_brdy.pdf:​}}
 +
 +**__Změna 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci__**
 +
 +Dne 28.5.2021 byla schválena změna výzvy č.14 Chodci. Změnou se řešilo prodloužení příjmu žádostí až do 2.8.2021. ​
 +
 +
 +**__Webinář 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci__**
 +
 +Dne 17.5.2021 proběhl seminář pro žadatele, kteří mají zájem o podání projektu do vyhlášené výzvy.
 +
 +
 +**__Ukončení příjmu žádostí PRV 4. výzva__**
 +
 +Dne 14.5.2021 byl ukončen příjem žádostí v Portálu farmáře Programu rozvoje venkova. Dne 17.5.2021 bylo zahájeno hodnocení přijatých žádostí o podporu.
 +
 +
 +**__Webinář 14. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci__**
 +
 +Dne 17.5.2021 od 14:00 hod proběhne weninář pro žadatele do 14. výzvy Chodci. Zájemce prosíme o nahlášení na email uvedený v pozvánce zdůvodu zaslání přihlašovacího odkazu. Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce, prezentace zveřejněna u výzvy.
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-14._chodci.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +**__Webinář "​Postup pro vyplnění ŽoD" pro žadatele 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)__**
 +
 +Dne 13.4.2021 od 16:00 proběhne webinář pro žadatele do 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a
 +základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137   viz. pozvánka. ​
 +
 +{{pozvanka_seminar_pro_zadatele_4._vyzvy_dne_13.4.2021.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +**__Webinář školení pro žadatele 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven)__**
 +
 +Dne 30.3.2021 od 16:00 proběhne webinář pro žadatele do 4. Výzvy PRV článek 20 Rozvoj venkova (mateřské a
 +základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven). Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: info@masbrdy.cz nebo tel. čísle 774 702 137   viz. pozvánka. ​
 +
 +{{:​pozvanka_seminar_pro_zadatele_4._vyzvy_.pdf}}
 +
 +
 +**__Vyhlašujeme výzvu č. 4 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (nezemědělské podnikání,​ rozvoj venkova)__**
 +
 +Vyhlášení výzvy: 17. 3. 2021
 +                                                               
 +Termín příjmu žádostí na MAS: od 29.4.2021 do 14.5.2021 ​     ​
 +
 +Finální termín registrace na RO SZIF: 9. 8. 2021
 +
 +
 +**Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!**
 +
 +{{:​rozvoj_venkova.jpg?​300}}
 +{{:​drevobrabeci_stroje.jpg?​300}}
 +
 +
 +**__Změna základních dokumentů MAS__**
 +
 +Dne 2.3.2021 se uskutečnila změna zakladatelské listiny, která byla projednána a schválena zastupiteli Městyse Jince a obce Obecnice. Dále došlo ke změně Statutu ústavu MAS Brdy, který byl schvválen správní radou ústavu dne 2.3.2021. Změny základních dokumentů MAS jsou realizovány z důvodu rozšíření ustanovení o zřízení a zrušení rezervního fondu MAS, který bude využit pro úspěšné hospodaření organizace. Tyto podklady jsou uloženy v části Dokumenty. ​  
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru 1.2.2021 - 3.2.2021 per rollam__** ​
 +
 +Během jednání došlo ke schválení věcného hodnocení 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci,​ Fiche 3.3 Rozvoj venkova a 8. Zprávy o plnění ISg.
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise 18. 1. - 22.1.2021 per rollam__**
 +
 +V termínu od 18. 1. do 22.1.2021 se uskutečnilo věcné hodnocení korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 13. výzvy MAS BRDY - IROP - Chodci a také aktualizavaný výstupný seznam 1. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. ​
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru 12.1.2021__** ​
 +
 +Schválení změny Finančního plánu SCLLD a Harmonogram výzev IROP na rok 2021.
 +
 +
 +**Rozdělení zbytkové finanční alokace IROP**
 +
 +Z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) zbývá přerozdělit zbávající finanční alokace ve výši 2,7 mil Kč, která byla MAS přidělena. Poslední výzvy plánujeme vyhlásit do konce roku 2021.
 +
 +V případě zájmu o zapojení do rozhodování zasílejte Vaše návrhy na email info@masbrdy.cz do 10. 1. 2020, kam finance přesunout. ​
 +
 +
 +Zbylými finančními prostředky je možné podpořit projekty do níže uvedených opatření:
 +
 +
 +{{2021.jpg}}
 +
 +
 +Ukázku projektů naleznete na naši stránkách http://​www.masbrdy.cz/​doku.php?​id=fotogalerieprojektu . 
 +
 +Dle zpětné vazby bude následně rozhodnuto odpovědným orgánem MAS o přesunu finanční alokace do konkrétního opatření.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +**__MAS plní podmínky pro rok 2021 - 2027__**
 +
 +Dne 8. 12. 2020 naše MAS splnila podmínky Standardizace pro období 2021 – 2027. Jedná se o první krok k novým financím. Druhým bude příprava a schválení nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a budeme moci opět naplno začít. ​
 +
 +{{standardizace.jpg}}
 +
 +
 +**__Jednání Správní rady dne 8.12.2020__**
 +
 +Dne 8. 12. 2020 se uskutečnilo jednání členů správní rady, jehož hlavním bodem jendání bylo hospodaření organizace v roce 2020 oproti schválenému návrhu rozpočtu v Obecnice v roce 2019 a také využít případného zisku. Zápis je k nahlédnutí v záložce orgánu.
 +
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru 8. 12. 2020__**
 +
 +Dne 8. 12. 2020 se uskutečnilo jednání programového výboru, které se zabývalo schválením a výběrem projetků 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost,​ harmonogramem výzev, finančním plánem pro IROP nebo aktualizací interních postupů. Zápis je k nahlédnutí v záložce Programový výbor.
 +
 +**__Webinář školení žadatelů 13. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 14.12.2020 od 14:00 proběhne webinář pro žadatele do 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci. Na tento seminář je nutné se přihlásit na emailu: manazerirop@masbrdy.cz. Víc viz pozvánka. ​
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_14.12.2020-13._chodci.pdf}}
 +
 +
 +**__Věcné hodnocení projektu 12. výzvy Vzdělanost__**
 +
 +V termínu od 18. 11. do 1.12.2020 se uskutečnilo jednání výběrové komise korespodenční formou v souladu se záznamem z realizace č. 02/2020. Výstupem jednání je schválený sestupný seznam projektů ze 12. výzvy MAS BRDY - IROP - VZDĚLANOST zaměřené na podporu středních škol. ​
 +
 +
 +**__Schválení Dodatku č. 1  Strategie CLLD - rozšíření podpory__**
 +
 +Dne 26. 11. 2020 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020 v podobě Dodatku č. 1 (viz. záložka Realizace SCLLD). ​
 +
 +Nejvýznamnější změnou Strategie je rozšíření oblasti podpory Programu rozvoje venkova v podobě nové Fiche - Rozvoj venkova, kterou využijí obce k zajištění základních služeb, a navyšení finanční alokace daného programu o 4,4 mil Kč čisté dotace. Tato změna byla schválena nejvyšším orgánem MAS dne 11. 6. 2020.
 +
 +
 +Nyní mohou započít přípravy a konzultace nové výzvy podpory 3.3 Rozvoj venkova. ​
 +
 +
 +**__Vyhlášení 13. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 23.11.2020 byla vyhlášena 13. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.
 +
 +{{chodci_13.jpg?​150|}}
 +
 +**__Jednání Programového výboru - per rollam__**
 +
 +Dne 18.11.2020 bylo ukončeno jednání programového výboru, které se zabývalo schválením 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci včetně příloh a kontrolního listu. Zápis je k nahlédnutí v záložce Programový výbor.
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru - schválení projetků z výzvy Chodci a Komunita__**
 +
 +Dne  29. 10. 2020 bylo ukončeno jednání Programového výboru zaměřeného na schválení a výběr projektů z 9. výzvy MAS Brdy - IROP - CHodci a 11. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Zápis je uložen na záložce Programový výbor. ​
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise - výzva Chodci a Komunita__**
 +
 +Dne 21. 10. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise ve vazbě na věcného hodnocení 9. výzvy MAS Brdy - IROP - CHodci a 11. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita za dodržení hygiénických opatření. Zápis je uložen na záložce Výběrová komise. ​
 +
 +Městys Komárov Vás zve:
 +{{editor-1-179-cs_2_big.jpg|}} ​
 +
 +
 +
 +{{letak_zemedelci_podnikatele_-_lenka.jpg}} ​
 +
 +**__Dne 17.9.2020 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_17._zari_2020.pdf}}
 +
 +{{:​zapis_valne_shromazdeni_17_09_2020.pdf}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 +
 +{{img_0177.jpg?​200|}}
 +{{img_0178.jpg?​200|}}
 +
 +
 +**__Pozvánka na schůzi Valného shromáždění dne 17.9.2020__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_17._zari_2020.pdf}}
 +
 +**__Programový výbor PER ROLLAM__**
 +
 +Dne 2.9.2020 bylo ukončeno jednání programového výboru PER ROLLAM. Na tomto jednání výbor schvaloval změnu data ukončení příjmu žádostí 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Více informací uvedeno ve výzvě.
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_31.8.2020w.pdf}}
 +
 +**__Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Jince__**
 +
 +Městys Jince společně se Základní a Mateřskou školou Jince slavnostně zahájili školní rok 2020/2021. Nejprve proběhlo přivítání nových žáků Mateřské a Základní školy, poté byla veřejnosti představena nová vestavba odborných učeben.
 +
 +{{pozvanka.jpg?​200|}} {{img_0124.jpg?​240|}} {{img_0132.jpg?​240|}} ​
 +
 + 
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost__**
 +
 +Dne 31.8.2020 proběhne v kanceláři MAS Brdy od 13:00 školení pro žadatele 12. výzvy. ​
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_31.8.2020_-_12.vzdelanost.pdf}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru per rollam 14.7.2020__**
 +
 +V průběhu třetího týdne v červenci rozhodoval Programový výbor o schválení 7. zprávy o plnění SCLLD.
 +
 +{{:​zapis_pv_14.7.2020w.pdf}}
 +
 +
 +**__Sdílení zkušeností MAP II__**
 +
 +Dne 13.7.2020 se uskutečnil kulatý stůl členů realizačního týmu MAP ORP Rakovnicko, MAP II SO ORP Benešov a MAP II ORP Příbram. Během diskuse se probírala různá témata a zkušenosti sdílené dobré praxe.
 +
 +
 +{{1r.jpg?​300|}} ​ {{2r.jpg?​300|}}
 +
 +
 +
 +**__Revize výzvy č. 9 Chodci__**
 +
 +Dne 3. 7. 2020 byla aktualizována výzva č. 9 "MAS Brdy - IROP - Chodci" ​
 +z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 18. 9. 2020.
 +
 +
 +**__Nabídka Mateřského centra Jinečáček__**
 +
 +{{ks_mws_jince_.jpg?​300|}}
 +
 +
 +**__Dne 23.6.2020 proběhla školení pro žadatele__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhla školení ke třem vyhlášeným výzvám MAS, konkrétně k výzvě č. 9 zaměřené na Chodce, 10.výzvě na téma Vzdělanost a poslední školenou výzvou byla 11. Komunita. V návaznosti na uskutečněné semináře proběhly i konzultace k zamýšleným projektovým záměrům možných žadatelů.
 +
 + 
 +{{:​2.jpg?​150|}}
 +{{:​3.jpeg?​150|}}
 +
 +**__Vyhlášení 11. výzvy Komunita__**
 +
 +Dne 23.6.2020 byla vyhlášena 11. výzva MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{11.komunita.jpg?​150|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 9. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 9. výzvě MAS Brdy-IROP-Chodci.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020-9._chodci.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 10. výzvy Vzdělanost__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 10. výzvě MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_10.vzdelanost.pdf}}
 +
 +
 +**__Školení pro žadatele 11. výzvy Komunita__**
 +
 +Dne 23.6.2020 proběhne školení pro žadatele k 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{:​pozvanka_-_zadatel_-_23.6.2020_-_11.komunita.pdf}}
 +
 +
 +**__Dne 11.6.2020 proběhlo jednání Dozorčí rady__**
 +
 +Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 +
 +**__Dne 11.6.2020 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf}}
 +
 +{{:​zapis_vh_11.6.2020_lf_1.pdf}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_8614.jpg?​150|}}
 +{{:​img_8616.jpg?​250|}}
 +{{:​img_8615.jpg?​150|}}
 +
 +
 +
 +**__Jednání Programového výboru 11. 6. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo schválení Výsledného sestupného seznamu projektů 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS pro rok 2020 a schválení 12. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{:​zapis_pv_11.6.2020w.pdf}}
 +
 +**__Jednání výběrové komise 1. 6. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo Věcné hodnocení 8. výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost. Součástí jednání bylo i školení členů výběrové komise k připravované 11. výzvě MAS Brdy-IROP-Komunita.
 +
 +{{:​zapis_vk_1.6.2020w.pdf}}
 +
 +
 +
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2019 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{:​instruktazni_list_k_monitorovacim_listum_-_2019.pdf}}
 +
 +**__Pozvánka na schůzi Valného shromáždění 11.6.2020__**
 +
 +{{:​pozvanka_na_vh_cerven_2020.pdf}}
 +
 +**__Vyhlášení 10. výzvy Vzdělanost__**
 +
 +Dne 18.5.2020 byla vyhlášena 10. výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.
 +
 +{{vzdelanost_final_.jpg?​150|}}
 +
 +**__Jednání Programového výboru dne 13.5.2020 per rollam__**
 +
 +Dne 13.5.2020 proběhlo formou per rollam jednání Programového výboru ke schválení seznamu vybraných/​nevybraných projektů u Výzvy č. 3 PRV a schválení 11. Výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita. Přílohy zápisu týkající se Výzvy č. 3 PRV k nahlédnutí přímo ve výzvě, ostatní v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​programovy_vybor_final_web.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání výběrové komise 4. 5. 2020__**
 +
 +Předmětem jednání bylo školení k výzvám MAS Brdy IROP - 8. výzva Vzdělanost,​ 9. výzvy Chodci, 10. výzva Vzdělanost. Součástí jednání bylo i opětovné schválení zápisů z jednání per rollam, konkrétně 6. výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči a 3. výzvy PRV. 
 +
 +{{:​zapis_vk_4.5.2020.pdf}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise 30.4.2020 z důvodu mimořádného stavu per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo věcné hodnocení 3. Výzvy PRV 
 +
 +{{:​zapis_ze_dne_30.4.2020_na_web.pdf:​}}
 +
 +{{:​vysledny_sestupny_seznam_projektu_3._vyzvy_prv.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Vyhlášení 9. výzvy Chodci__**
 +
 +Dne 27.4.2020 byla vyhlášena 9. výzva MAS Brdy-IROP-Chodci.
 +
 +{{chodci_9.v.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru 9. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam byla výzva MAS Brdy - IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů, schválení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci s schválení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
 +
 +{{:​zapis_pv_9.4.2020w.pdf}}
 +
 +**__Jednání monitorovacího výboru dne 8. 4. 2020 per rollam__**
 +
 +"Dne 8.4.2020 bylo ukončeno jednání monitorovacího výboru, které se uskutečnilo formou per rollam. Předmětem jednání byla pravidelná kontrola hospodaření MAS včetně návrhu výroční zprávy a dodržování metodiky při výběru projektů ze strany MAS. Dále se členové výboru zabývali přezkumem hodnocení projektu."​
 +
 +{{zapis_monitorovaci_vybor_-_per_rollam_final_-_uprava_pro_web_1.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Jednání výběrové komise 6. výzva Hasiči - IROP ve dnech 16.3. – 25.3. 2020 per rollam __**
 +
 +„S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí krizových opatření se MAS Brdy rozhodla v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou a to i v případech,​ kdy to není upraveno v příslušných listinách. Z toho důvodu proběhlo věcné hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči na jednání Výběrové komise formou per rollam ve dnech 16.3. – 25.3. 2020. 
 +
 +{{zapis_vk_24.3.2020_-_per_rollam_w.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Kancelář MAS Brdy bude od 17.3.2020 do 27.3.2020 UZAVŘENA, veškeré dotazy neprodleně vyřídíme na našem mailu info@masbrdy.cz__**
 +
 +
 +**__Jednání programového výboru dne 5.3.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení výsledného sestupného seznamu projektů 7. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost.
 +
 +{{zapis_pv_5.3.2020_w.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +**__Dne 18.2.2020 od 17:00hod proběhlo setkání na téma "​Podpora hasičů JPO V"__**
 +
 +Dne 18.2.2020 proběhlo setkání na téma podpora hasičů JPO V z připravovaného článku 20 Programu rozvoje venkova. Byl zjištěn předběžný zájem o podání žádosti, dále byly zájemcům rozdány dotazníky se zjištěním jejich zájmu o potřebné vybavení. Ze strany obcí a hasičů bylo o toto setkání velký zájem.
 +
 +{{img_8107.jpg:?​200|}}
 +{{img_8110.jpg:?​150|}}
 +{{img_8111.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 17.2.2020__**
 +
 +Dne 17.2.2020 proběhlo věcné hodnocení projektů 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost a školení 3. Výzvy z Programu rozvoje venkova na finální podobu Fiche č. 1 a Fiche č. 2
 +
 +{{zapis_vk_17.2.2020.pdf:​}}
 +
 +{{seznam_projektu_7._vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +{{:​img_8104.jpg?​200|}}
 +
 +**__Školení pro žadatele 3. výzvy PRV dne 17.2.2020__**
 +
 +dne 17.2.2020 ve 13:00hod proběhlo v kanceláři MAS Brdy školení pro žadatele 3. výzvy PRV 
 +
 +{{:​pozvanka_na_seminar_pro_zadatele_3._vyzvy.pdf}}
 +
 +{{:​img_8098.jpg?​200|}}
 +{{:​img_8100.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 17.2.2020 byla vyhlášena 8. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
 +
 +**__Vyhlašujeme výzvu č. 3 MAS Brdy z Programu rozvoje venkova (zemědělské,​ nezemědělské podnikání)__**
 +
 +Vyhlášení výzvy: 13. 2. 2020
 +                                                               
 +Termín příjmu žádostí na MAS: od 28.2.2020 do 16.3.2020 ​     ​
 +
 +Finální termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2020
 +
 +
 +**Upozorňujeme potencionální žadatele na nutnost Evidence skutečného majitele u rejstříkového soudu!!**
 +
 +{{:​4dd8f81b92_79665033_o2.gif?​150|}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 5.2.2020 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení 8. Výzvy MAS Brdy - IROP - Vzdělanost dále schválení harmonogramu výzev IROP a PRV 2020. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_4.2.2020_-_8vyzva_harmonogram.pdf}}
 +
 +
 +**__ Dne 28.1.2020 jsme dostali souhlas z RO SZIF s vyhlášením výzvy č. 3 pro zemědělské a nezemědělské podnikání s termínem 13.2.2020 __**
 +
 +  ​
 +{{:​clanek_zpravodaje.docx?​200|}} ​   ​
 +
 +Více naleznete v sekci PRV
 +
 +**__Revize výzvy č. 6 Hasiči__**
 +
 +dne 18.12.2019 proběhla revize výzvy č. 6 Hasiči z důvodu prodloužení termínu příjmu žádostí - nově na 28.2.2020
 +
 +**__Dne 28.11.2019 proběhla schůze Valného shromáždění__**
 +
 +{{pozvanka_na_valne_shromazdeni_28112019_2_.pdf:​}}
 +
 +{{zapis_-_valne_shromazdeni_a_spravni_rada_28_11_2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 + 
 +{{:​img_7670.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7673.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7672.jpg?​200|}}
 +{{:​img_7675.jpg?​150|}}
 +
 +**__Dne 19. 11. 2019 proběhl seminář pro žadatele týkající se 6. Výzvy MAS Brdy - IROP - Hasiči a  7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost__**
 +
 +Nejprve byly představeny samotné výzvy a kritéria věcného hodnocení. Poté byl probrán postup vytvoření žádosti o podporu v ISKP+ a následné vyplňování jednotlivých záložek žádosti. Po ukončení semináře proběhla konzultace plánovaného projektu.
 +
 +{{:​img_7627.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20191119_142535.jpg?​150|}}
 +
 +
 +**__Dne 21.10.2019 byla vyhlášena 7. Výzva - MAS Brdy - IROP - VZDĚLANOST__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 14:30 - 15:30hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_vzdelanost.pdf:​}}
 +
 +
 +
 +
 +**__Dne 14.10.2019 byla vyhlášena 6. Výzva - MAS Brdy - IROP - HASIČI__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 19.11.2019 od 13:00 - 14:00hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_-_zadatel_-_19.11.2019_-_hasici.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 30.10.2019 per rollam__**
 +
 +Předmětem jednání per rollam bylo schválení seznamu projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci,​preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2 Programu rozvoje venkova, stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2,​schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_programovy_vyborw.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání Výběrové komise dne 23.10.2019__**
 +
 +Proběhlo věcné hodnocení projektů 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci. Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy.
 +
 +{{zapis_vk_23.10.2019w.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam__**
 +
 +Dne 4. 10. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Obsahem bylo schválení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči, včetně příloh a kontrolního listu,​schválení 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost,​ včetně příloh a kontrolního listu,​schválení revize Interních postupů PRV 
 +
 +{{zapis_pv_per_rollam_4.10.2019.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Dne 28. 9. 2019 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově,​__**
 +pořadatelem byl Městys Komárov. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti,​ byl veliký zájem.
 +
 +{{:​img_6807.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6810.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6808.jpg?​200|}}
 +
  
 **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__** **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__**
Řádek 87: Řádek 661:
  
 {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}} {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +**__V období od 11/2018 – 2/2019 se MAS Brdy účastnila za podpory Středočeského kraje společně se zástupci všech středočeských MAS vzdělávacích seminářů.Jejich tématem bylo představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages „Chytrý venkov“.__**
 +
 +http://​stredocesky.nsmascr.cz/​
 +
 +{{cyklus_vzdelavacich_seminaru.pdf}}
 +
 +{{bioplynova_stanice.jpg?​200|}}
 +{{3d_tiskarna.png?​200|}}
 +{{cirkularni_ekonomika.png?​200|}}
 +
  
 **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__** **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__**
aktuality.1565342409.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 11:20 autor: karolina

Nástroje pro stránku