Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/08/09 11:20]
karolina
aktuality [2019/10/11 11:02] (aktuální)
karolina
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ------- -------
 +
 +**__Jednání programového výboru 4. 10. 2019 per rollam__**
 +
 +Dne 4. 10. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Obsahem bylo schválení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči, včetně příloh a kontrolního listu,​schválení 7. Výzvy MAS Brdy – IROP – Vzdělanost,​ včetně příloh a kontrolního listu,​schválení revize Interních postupů PRV 
 +
 +{{zapis_pv_per_rollam_4.10.2019.pdf:​}}
 +
 +
 +**__Dne 28. 9. 2019 se MAS Brdy prezentovala na Podzimních farmářských trzích v Komárově,​__**
 +pořadatelem byl Městys Komárov. O informace týkající se MAS Brdy ze strany široké veřejnosti,​ byl veliký zájem.
 +
 +{{:​img_6807.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6810.jpg?​200|}}
 +{{:​img_6808.jpg?​200|}}
 +
  
 **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__** **__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__**
Řádek 87: Řádek 102:
  
 {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}} {{zapis_pv_per_rollam_10.4.2019_-_web.pdf:​}}
 +
 +**__V období od 11/2018 – 2/2019 se MAS Brdy účastnila za podpory Středočeského kraje společně se zástupci všech středočeských MAS vzdělávacích seminářů.Jejich tématem bylo představení inovativních řešení v souladu s konceptem Smart Villages „Chytrý venkov“.__**
 +
 +http://​stredocesky.nsmascr.cz/​
 +
 +{{cyklus_vzdelavacich_seminaru.pdf}}
 +
 +{{bioplynova_stanice.jpg?​200|}}
 +{{3d_tiskarna.png?​200|}}
 +{{cirkularni_ekonomika.png?​200|}}
 +
  
 **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__** **__Dne 13.2.2019 proběhlo jednání Programového výboru__**
aktuality.1565342409.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 11:20 autor: karolina

Nástroje pro stránku