Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/06/06 11:11]
karolina
aktuality [2019/08/09 11:20] (aktuální)
karolina
Řádek 2: Řádek 2:
 ---- ----
 //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy// //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy//
 +
 +-------
 +
 +**__Dne 1.8.2019 byla vyhlášena 5. Výzva - MAS Brdy - IROP - CHODCI__**
 +
 +Školení pro žadatele se uskuteční dne 14.8.2019 16:00hod v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +{{pozvanka_vyzva_chodci.pdf:​}}
 +
 +**__Jednání programového výboru 22. 7. 2019 per rollam__**
 +
 +Dne 22. 7. 2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam. Schvalovala se finální verze 5. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, výzva včetně příloh byly schváleny. ​
 +
 +{{zapis_pv_per_rollam_22.7.2019-5.vyzva_chodci.pdf:​}}
 +
 +**__Proběhlo ​ 2 setkání na téma EVALUACE__**
 +
 +2 setkání na téma EVALUACE se odehrálo v kanceláři MAS Brdy za přítomnosti těch, kteří se nemohli z časových důvodů na minulé setkání dostavit.
 +Cílem bylo opět analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů.
 +
 +{{img_6120.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 26.6.2019 proběhlo jednání Programového výboru per rollam__**
 +
 +Dne 26.6.2019 proběhlo jednání programového výboru per rollam z důvodu schválení revize Interních postupů MAS Brdy pro programový rámec PRV
 +
 +{{:​zapis_pv_per_rollam_revize_internich_postupu_prv.pdf}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 +
 +**__VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ dne 25.6.2019__**
 +
 +{{pozvanka_vh_25.6.2019.pdf:​}}
 +
 +{{zapis_vh_25.6.2019_konecna_verze_na_web.pdf:​}}
 +
 +Přílohy k zápisu k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy
 +
 +{{img_20190625_182955.jpg:?​200|}}
 +{{img_20190625_183018.jpg:?​200|}}
 +{{img_20190625_183013.jpg:?​200|}}
 +
 +
 +**__Dne 25.6.2019 od 16:30hod proběhlo setkání starostů na téma EVALUACE__**
 +
 +Evaluace rekapituluje a posuzuje Strategický plán LEADER, se zaměřením na jeho konečné výsledky a dopady.
 +Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů.
 +Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat pro budoucí intervence.
 +
 +{{img_20190625_171433.jpg?​200|}}
 +{{img_20190625_171455.jpg?​200|}}
 +
 +**__Dne 25.6.2019 proběhlo jednání Dozorčí rady__**
 +
 +Zápis a přílohy k zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy 
 +
 +
 +**__Monitorovací zprávy pro Program rozvoje venkova __**
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2018 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{navod_monitorovaci_zprava_2018.pdf:​}}
 +
 +----------
  
 ====Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.==== ====Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.====
aktuality.1559812302.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/06 11:11 autor: karolina

Nástroje pro stránku