Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aktuality

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aktuality [2019/06/06 11:11]
karolina
aktuality [2019/06/17 15:32] (aktuální)
karolina
Řádek 2: Řádek 2:
 ---- ----
 //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy// //Zápisy z uskutečněných školení a schůzí včetně příloh a fotografií k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy//
 +
 +-------
 +
 +Do 31. 7. jsou podpoření žadatelé z PRV s proplacenou dotací povinni zpracovat tzv. monitorovací zprávu za rok 2018 v rámci vázanosti projektu na účel (=udržitelnosti).
 +V případě potřeby je možné se obrátit na projektového manažera PRV (Vlachová 774 702 137, info@masbrdy.cz).
 +
 +{{navod_monitorovaci_zprava_2018.pdf:​}}
 +
 +----------
  
 ====Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.==== ====Státní fond životního prostředí ČR a MAS Brdy, z.ú.====
aktuality.1559812302.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/06 11:11 autor: karolina

Nástroje pro stránku